Telefon:051/ 669 270

NISOTEC AdBlue

Availability: In stock

Sku: nt058

Quick Overview

NISOTEC AdBlue je neškodljivi sintetički rastvor, koji se koristi kao agens za redukciju izduvnih gasova po SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4 i Euro 5 dizel agregatima (posle 2006 g.). Po hemijskom sastavu, AdBlue je 32,5%-ni rastvor uree najvišeg stepena čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta koji je osiguran proizvodnjom, skladištenjem i manipulacijom u skladu sa instrukcijama CEFIC. AdBlue nije dizel aditiv i dozira se nezavisno u poseban rezervoar vozila.

Gustina na 20°C, g/cm3

1,087-1,093

Koncentracija uree, %

31,8-33,2

Indeks refrakcije na 20°C

1,3814-1,3843

Categories : Nisotec
Top