Telefon:051/ 669 270

Hemiakril – boja za beton i fasade

Availability: In stock

Sku: hp0056

Quick Overview

Namena: Za bojenje i dugotrajnu zaštitu fasada.

Sastav: Uvozne akrilatne smole koje stvaraju polimerni film otporan na vodu, UV zračenje, alkalije i atmosferske polutante, kvalitetni uvozni pigmenti postojani na UV zračenje, punioci, aditivi.

Osobine: Hemiakril Fasadna Boja predstavlja visokokvalitetni premaz za zaštitu i dekoraciju fasada i spoljašnjih zidova, razredljiv vodom. Polimerni film na bazi akrilatnih smola i kvalitetni pigmenti obezbeđuju postojanost akrilne fasadne boje na atmosferske uticaje, vodu i UV zračenje, kao i na hemijske polutante iz vazduha. Pored toga, Hemiakril fasadna boja postiže odličnu mehaničku otpornost.

Viskozitet: Fasadna Boja predstavlja gustu, tiksotropnu masu, čiji se viskozitet smanjuje i prilagođava upotrebnom, mehaničkim mešanjem i dodavanjem vode po proizvođačkoj specifikaciji.

Razređivanje: Razređuje se vodom po potrebi do 10 % u odnosu na masu boje.

Boja: Po ton karti ili specijalna porudžbina po uzorku naručioca.

Miris: Bez mirisa, do blagog mirisa koji potiče od akrilatnih smola.

Categories : Hemiprodukt
Top