Telefon:051/ 669 270

Colorton Lak Lazur

Availability: In stock

Sku: hp0002

Quick Overview

Namena: Colorton Lak lazur je transparentni premaz za zaštitu i dekoraciju drveta u enterijeru i eksterijeru.

Sastav: Visokokvalitetni pigmenti postojani na svetlost, aditivi, alkidna veziva.

Boja: Po Ton karti Colorton Lak lazura,

Priprema i način nanošenja: Prskanjem, četkom, valjkom, na prethodno pripremljenu površinu. Površina se priprema tako što se, prethodno dovoljno osušeno drvo prebrusi brusnim papirom 180-220, očisti od prašine, odmasti ako ima zaprljanih površina Nitro razređivačem. Ukoliko na površini postoje ostaci starih premaza, potpuno ih ukloniti. Colorton lazur se ne razređuje, i pre nanošenja se mora dobro promešati.

Uslovi nanošenja: +5 do +35 oC, relativna vlažnost max 70%, vlažnost drveta 8-12%

Osobine:

Viskozitet u stanju isporuke: ”/20º C Din 53211. Suve materije: 35-38% Sušenje: na vazduhu, pri temperature 20 ± 2 oC, i relativnoj vlažnosti 65 ± 5%, na dodir 6-8 h, potpuno 48h, za sledeći sloj : 12-24h, na nižim temperaturama premaz sporije suši, i sporije postiže trajne mehaničke osobine. Teorijska potrošnja: 10-12 m 2/l, u jednom sloju. VOC : Maksimalno dozvoljena koncentracija za ovaj proizvod je 700g/l.Ovaj proizvod sadrži max 690g/l

Osobine suvog premaza: Colorton Lak lazur daje transparentni film otporan na atmosferske uslove, koji inpregnira drvo I štiti ga.

Categories : Hemiprodukt
Top