Telefon:051/ 669 270

Aquaton lazur

Availability: In stock

Sku: hp0017

Quick Overview

Namena: Ekološka akrilna lazura namenjena je za bojenje i dugotrajnu zaštitu drveta, na unutrašnjim i spoljnim površinama. Preporučuje se za zaštitu dečjih igračaka i sprava za igranje.

Sastav: Akrilatne smole koje stvaraju polimerni film otporan na vodu, UV zračenje alkalije i atmosferske polutante, kvalitetni pigmenti postojani na UV zračenje, voda kao razređivač i aditivi.

Osobine: lazurna boja predstavlja vrhunski premaz za zaštitu i dekoraciju. Polimerni film na bazi akrilatnih smola i vrhunski pigmenti obezbeđuju postojanost lazurne boje na atmosferske uticaje, vodu i UV zračenje, kao i na hemijske polutante iz vazduha. Pored toga, lazurna boja postiže odličnu mehaničku otpornost

Viskozitet: Prilagođen za nanošenje bez razređivanja. Razredjivanje: Razređuje se vodom po potrebi do 10% u odnosu na masu boje. Nanošenje: Pre upotrebe se mora dobro promešati. Nanosi se na suvo, čisto i dobro obrušeno drvo u dva sloja valjkom, četkom ili prskanjem, na temperaturi iznad 10°C, i pri relativnoj vlažnosti max. 80

Priprema površine: Površina na koju se boja nanosi treba da je prethodno očišćena i relativno suva.

Potrošnja: 8-10m2/kg u zavisnosti od načina nanošenja i poroznosti podloge.

Boja: Po ton karti ili specijalna porudžbina po uzorku naručioca.

Miris: Bez mirisa, do blagog mirisa koji potiče od akrilatnih smola.

Categories : Hemiprodukt
Top