Telefon:051/ 669 270

Aquaton emajllak

Availability: In stock

Sku: hp0019

Quick Overview

Namena: Za zaštitu i dekoraciju drvenih i metalnih površina.

Sastav: Disperzije Akrilnih polimera u vodi, kvalitetni pigmenti, voda kao razredjivač, aditivi.

Osobine: Aquaton emajllak predstavlja završni premaz za zaštitu i dekoraciju, Polimerni film na bazi akrilatnih smola i kvalitetni pigmenti obezbedjuju postojanost Aquaton emajllaka na atmosferske uticaje, vodu i UV zračenje, kao i na hemijske polutante iz vazduha.

Viskozitet: Prilagođen za nanošenje bez razređivanja.

Razredjivanje: Razređuje se vodom po potrebi do 10% u odnosu na masu boje.

Nanošenje: Valjkom, četkom ili prskanjem na prethodno pripremljenu površinu na temperaturu iznad 12 C, i pri relativnoj vlažnosti do 80 %.

Priprema površine: Površina na koju se boja nanosi treba da je prethodno očišćena i relativno suva. U prvom sloju nanosi se Osnovna antikoroziona boja, u drugom i trećem sloju nanosi se Aquaton emajllak.

Potrošnja: 8-12m2/kg u zavisnosti od načina nanošenja i poroznosti podloge.

Sušenje: 4-8 sati u standardnim uslovima.

Boja: Po ton karti ili specijalna porudđbina po uzorku kupca.

Miris: Bez mirisa, do blagog mirisa koji potiče od akrilatnih smola.

Categories : Hemiprodukt
Top