Telefon:051/ 669 270

Žižol

Availability: In stock

Sku: ch13

Quick Overview

Žižol- sredstvo za zaštitu drveta.

UPOTREBA: Žižol je proizvod napravljen na bazi metanala, aditiva i fungicidnih insekticidnih sredstava. Primenjuje se za primarnu zaštitu drvenih površina, sprečava pojavu insekta žižka. Proizvod je transparentni rastvor plave boje. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Vremenski razmak između slojeva je minimum 3 sata.

Rok upotrebe: je neograničen u uslovima skladištenja, čuvati od smrzavanja i pregrevanja u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži.

Sastav smese:
Sintetičko vezivo na bazi polinivilakrilata ili acetate
aktivna komponenta na bazi metanala (organskog porekla)
aktivna komponenta neorganskog porekla
voda
Tehničko – tehnološke karakteristike:
Boja: transparentno plava.
Zapreminska masa: (DIN 53479) 1.02 – 1.07 g/cm³
Reakcija: (DIN 53785) pH 6-8
Napon pare 0.17 KPa
Temperatura samozapaljenja: ˃430˚C
Rastvorljivost u vodi: beskonačna
Osetljivost po mirisu: 1.2mg/m³
Sušivost: potpuna u toku 3h
Potrošnja: 3-6m²/1L u zavisnosti od drveta.

Napomena:Sredstva zaštite: Obavezna upotreba zaštitne maske i odela.
Ruke – gumene rukavice
Oci – naočari

Ekološka procena:
1.Sintetičko vezivo pripada grupi vodorastvornih i biorazgradivih polimera na bazi vinil acetate i akrilata.
Ne iritira kožu i oči. Oralna toksikacija (LD50)˃2000mg/kg metoda OECD40I
2.Metanal, aktivna komponenta –MDK vazuh radnog prostora 2ppm/3mg/m³ iritira oči i disajne puteve, Oralna toksikacija (LD50) 200-800mg/kg.
R: 7/8/10/20/22/36/37
S: 2/7/15/16/22/28/29/30/37/38/45

Categories : Chemco
Top