Telefon:051/ 669 270

Nitro temeljna boja Mediteran NB

Availability: In stock

Sku: ch03

Quick Overview

Nitro temeljna boja je antikorozivna boja koja se koristi za zaštitu metala kao osnovna boja za Nitro emajle, Nitro efekt lakove i Emajle za drvo i metal. Podloga mora biti dobro odmašćena, očišćena i suva.
Pre upotrebe sadržaj dozne dobro izmešati. Nanosi se špricanjem ili četkom, a po potrebi razredjuje Nitro raređivačem proizvodnje Chemco. .
Nanošenje sledećeg sloja moguće posle 6h. Sa 1l može se obojiti 8-10m² u jednom sloju.

U originalnoj ambalaži i suvim uslovima (+5-+35˚C), proizvod je upotrebljiv 2 godine od datuma označenog na ambalaži.

R10 Zapaljivo
R20/22 Štetan sako se udiše i ako se proguta
S24/25 Sprečiti dodir sa kožom i očima
S29 Ne izlivati u kanalizaciju
S45 U slulaju nezgode ili mučnine odmah potražiti savet lekara

Pakovanja: 0.8kg I 20/1

Nijanse
Siva i crvena

Categories : Chemco
Top