Telefon:051/ 669 270

Nitro emajl

Availability: In stock

Sku: ch04

Quick Overview

Nitro emajl je pokrivna boja koja se koristi za zaštitu metalnih i drvenih površina. Podloga mora biti suva, obrušena I očišćena.
Za bojenje metala: 2 sloja u sistemu sa Nitro temeljnom bojom.
Za bojenje drveta: 2 sloja u sistemu sa Nitro emajlom osnovnim brzosušivim ili Nitro lakom osnovnim.
Nanosi se špricanjem ili četkom, a po potrebi razređuje sa Nitro razređivačem proizvodnje Chemco. Nanošenje sledećeg sloja moguće
posle 5-6h. Sa 1l moze se obojiti 7-9m² u jednom sloju. Pre uporebe dobro izmešati sadržaj u dozni.
U originalnoj ambalaži i suvim uslovima (+5-+35˚C), proizvod je upotrebljiv 2 godine od datuma označenog na ambalaži.

R10 Zapaljivo R20/22 Štetam ako se udiše i ako se proguta S24/25 Sprečiti dodir sa kožom i očima S29 Ne izlivati u kanalizaciju S45 U slulaju nezgode ili mučnine odmah potražiti savet lekara

Pakovanja 0.7kg i 20/1

Nijanse:
Bela, žuta, crvena, svetlo braon, tamno braon, crna, crna mat, plava, zelena, siva

Categories : Chemco
Top